پلن‌های نمایندگی میزبانی لینوکس

BOOST YOUR WEBSITE'S SPEED AND RELIABILITY
فضای میزبانی 20 Gb SSD
20% Complete
پهنای باند ماهانه 200 Gb
20% Complete
تخصیص دامنه 20 عدد
20% Complete
تعداد میل باکس 200 عدد
20% Complete
تعداد دیتابیس 200
20% Complete
گواهینامه SSL 128/256 bit رایگان
100% Complete
RSD 20 GB قیمت 10,000,000/yr
سفارش دهید
فضای میزبانی 50 Gb SSD
50% Complete
پهنای باند ماهانه 500 Gb
50% Complete
تخصیص دامنه 50 عدد
50% Complete
تعداد میل باکس 500 عدد
50% Complete
تعداد دیتابیس 500
50% Complete
گواهینامه SSL 128/256 bit رایگان
100% Complete
RSD 50 GB قیمت 20,000,000/yr
خارج از دسترس
فضای میزبانی 100 Gb SSD
100% Complete
پهنای باند ماهانه 1000 Gb
100% Complete
تخصیص دامنه 100 عدد
100% Complete
تعداد میل باکس 1000 عدد
100% Complete
تعداد دیتابیس 1000
100% Complete
گواهینامه SSL 128/256 bit رایگان
100% Complete
RSD 100 GB قیمت 30,000,000/yr
خارج از دسترس