سرویس‌های بی نظیر ایمیل

تعداد میل باکس 2 عدد
6% Complete
فضای هر میل باکس 1 گیگابایت
100% Complete
مجموع فضای درایو 2 گیگابایت
6% Complete
پهنای باند نامحدود
100% Complete
تخصیص دامنه 1 عدد
100% Complete
دسترسی به پنل مدیریت دارد
100% Complete
۲ میل باکس قیمت 900,000/yr
سفارش دهید
تعداد میل باکس 5 عدد
16% Complete
فضای هر میل باکس 1 گیگابایت
100% Complete
مجموع فضای درایو 5 گیگابایت
16% Complete
پهنای باند نامحدود
100% Complete
تخصیص دامنه 1 عدد
100% Complete
دسترسی به پنل مدیریت دارد
100% Complete
۵ میل باکس قیمت 1,300,000/yr
سفارش دهید
تعداد میل باکس 10 عدد
33% Complete
فضای هر میل باکس 1 گیگابایت
100% Complete
مجموع فضای درایو 10 گیگابایت
33% Complete
پهنای باند نامحدود
100% Complete
تخصیص دامنه 1 عدد
100% Complete
دسترسی به پنل مدیریت دارد
100% Complete
۱۰ عدد میل باکس قیمت 1,700,000/yr
سفارش دهید
تعداد میل باکس 30 عدد
100% Complete
فضای هر میل باکس 1 گیگابایت
100% Complete
مجموع فضای درایو 30 گیگابایت
100% Complete
پهنای باند نامحدود
100% Complete
تخصیص دامنه 1 عدد
100% Complete
دسترسی به پنل مدیریت دارد
100% Complete
۳۰ عدد میل باکس قیمت 2,200,000/yr
سفارش دهید