پکیج‌های میزبانی وب (اس اس دی)

سرعت و قابلیت وب سایت خود را افزایش دهید
فضای میزبانی 0.3 Gb SSD
3% Complete
پهنای باند ماهانه 3 Gb
3% Complete
تخصیص دامنه 2
100% Complete
تعداد میل باکس 7
3% Complete
تعداد دیتابیس 3
3% Complete
SSL 128/256 bit رایگان
100% Complete
SSD 300 MB قیمت 1,500,000/yr
سفارش دهید
فضای میزبانی 0.5 Gb SSD
5% Complete
پهنای باند ماهانه 5 Gb
5% Complete
تخصیص دامنه 2
100% Complete
تعداد میل باکس 10
5% Complete
تعداد دیتابیس 5
5% Complete
SSL 128/256 bit رایگان
100% Complete
SSD 500 MB قیمت 2,000,000/yr
سفارش دهید
فضای میزبانی 1 Gb SSD
10% Complete
پهنای باند ماهانه 10 Gb
10% Complete
تخصیص دامنه 2
100% Complete
تعداد میل باکس 20
10% Complete
تعداد دیتابیس 10
10% Complete
SSL 128/256 bit رایگان
100% Complete
SSD 1 GB قیمت 3,000,000/yr
سفارش دهید
فضای میزبانی 2 Gb SSD
20% Complete
پهنای باند ماهانه 20 Gb
20% Complete
تخصیص دامنه 2
100% Complete
تعداد میل باکس 40
20% Complete
تعداد دیتابیس 20
20% Complete
SSL 128/256 bit رایگان
100% Complete
SSD 2 GB قیمت 4,000,000/yr
سفارش دهید
فضای میزبانی 5 Gb SSD
50% Complete
پهنای باند ماهانه 50 Gb
50% Complete
تخصیص دامنه 2
100% Complete
تعداد میل باکس 100
50% Complete
تعداد دیتابیس 50
50% Complete
SSL 128/256 bit رایگان
100% Complete
SSD 5 GB قیمت 6,000,000/yr
سفارش دهید
فضای میزبانی 10 Gb SSD
100% Complete
پهنای باند ماهانه 100 Gb
100% Complete
تخصیص دامنه 2
100% Complete
تعداد میل باکس 200
100% Complete
تعداد دیتابیس 100
100% Complete
SSL 128/256 bit رایگان
100% Complete
SSD 10 GB قیمت 10,000,000/yr
سفارش دهید
همراه با هر پلن میباشد
 • DirectAdmin web control Panel
 • DNS Management
 • FTP Management
 • Subdomain Management
 • phpMyAdmin
 • MySQL Management
 • SSL Certificates Management
 • Login Keys Management
 • SpamAssassin Management
 • MX Records Management
 • SPAM Filters